logo

Voorwaarden

Home / Voorwaarden

Voorwaarden voor financiële bijdragen vanuit MKB Sectorplan Limburg

1. Algemeen:
Een bedrijf kan enkel en alleen participeren in het MKB Sectorplan Limburg en derhalve een financiële bijdrage ontvangen als:
- het voldoet aan de voorwaarden van een MKB-bedrijf:
                - maximaal 250 fte
                - maximaal € 50 miljoen omzet per jaar
- het gevestigd is in de provincie Limburg (NL) 
- het niet voor dezelfde maatregelen al participeert in een ander sectorplan van het
  Agentschap SZW
- het als bedrijf ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel
- het 1 of meer medewerkers op de loonlijst heeft staan (geen ZZP’ers derhalve)
- het traject tussen 1 april 2016 en 1 juni 2018 uitgevoerd wordt. 

2. Voortraject:
Na het invullen van de digitale bedrijfsscan door de ondernemer zal bespreking plaatsvinden met de – door de ondernemer geselecteerde  – mobiliteitsadviseur. De mobiliteitsadviseur adviseert en ondersteunt de ondernemer bij het opstellen van het mobiliteitsplan, de medewerkers bij het invullen van het E-Portfolio systeem en draagt zorg voor het opnemen van de gegevens in het centrale datasysteem van MKB Sectorplan Limburg.    
Het MKB Sectorplan Limburg financiert de kosten van de mobiliteitsadviseur volledig tot het afgesproken bedrag. 
In dit bedrag zijn alle kosten opgenomen, incl. het opnemen van de gegevens in het centrale datasysteem. Voor het bedrijf zijn er derhalve in het voortraject geen kosten.
Verder worden de eenmalige kosten voor deelname per medewerker in het E-Portfolio systeem van Zuyd Hogeschool volledig betaald door MKB Sectorplan Limburg

3. Matchingstraject:
De mobiliteitsadviseur draagt 1 of meerdere kandidaten voor voor een openstaande vacature in een krapteberoep. De adviseur adviseert de ondernemer en de kandidaat en begeleidt en bewaakt het matchingsproces, incl. het eventuele scholingstraject. Ook geeft hij advies over de eventueel te volgen scholingscursus. Tot slot draagt de adviseur zorg voor de toelichting op en invulling van de benodigde formele documenten van het sectorplan (overeenkomst werkgever en kandidaat, declaratieformulier en formulier eindafrekening). 

Het MKB Sectorplan Limburg financiert 60% van de kosten van de mobiliteitsadviseur. 

Van de werkgever vraagt MKBSectorplan een eigen bijdrage van € 480,00 tot € 1000,00, afhankelijk of er wel of geen scholing nodig is.

Het MKBSectorplan financiert 50% van de kosten van de scholing tot een maximum van € 1500,00 bij een traject met bijscholing. 

Het MKBSectorplan financiert 50% van de kosten van de scholing tot een maximum van € 3000,00 bij een traject met omscholing naar een ander beroep. 

Daarnaast ondersteunt de mobiliteitsadviseur de werkgever bij het inzetten van mogelijk andere fondsen, waaronder het O&O fonds voor scholingstrajecten. Op deze wijze kan de eigen bijdrage van de werkgever verder omlaag worden gebracht.

4. Scholingstraject van werknemers die al in dienst zijn:
Het regelmatig bijscholen van medewerkers die al in dienst zijn is essentieel voor het voortbestaan van een bedrijf. Vaak kan onze mobiliteitsadviseur de werkgever in contact brengen met O&O fondsen voor een financiële bijdrage in de scholing. (Het MKBSectorplan levert hierin geen bijdrage).


  • 01-01-1970 -
icooncontact.png

CONTACTGEGEVENS

Neem contact met ons op
Telefoon: 0475-786405
E-mail: info@mkbsectorplan.nl

Neem contact met ons op
icoonnieuwsbrief.png

Nieuwsbrieven

Download onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom MKB Sectorplan.

Bekijk onze nieuwsbrieven
icooninfo.png

OVER MKB Sectorplan

MKB Sectorplan ontzorgt MKB-bedrijven in Limburg bij het werven en herplaatsen van medewerkers in kansrijke beroepen.

Meer over MKB Sectorplan